• Giới thiệu về công ty
  • Chuyên môn hóa lĩnh vực kinh doanh
  • BnS
BnS
Doanh nghiệp cung cấp toàn bộ giải pháp quản lý boiler
Công ty Daeyeol BnS là doanh nghiệp cung cấp toàn bộ các giải pháp quản lý boiler được ra đời với tiền thân là bộ phận dịch vụ công ty Daeyeol boiler – doanh nghiệp chuyên về boiler dùng trong công nghiệp năm 2009 với bí quyết sửa chữa, bảo trì và quản lý khách hàng cộng thêm Tinh thần 3B (Before, Better, Best).
Toàn bộ các giải pháp như quản lý chất lượng nước của boiler, chất chống cặn, quản lý sửa chữa bảo trì hàng năm, kiểm tra an toàn định kỳ…được cung cấp tại công ty Daeyeol BnS đảm bảo cho các công ty khách hàng sử dụng boiler liên tục và hiệu quả.
Bên cạnh đó, công ty điều hành 17 văn phòng trực tiếp điều hành trên toàn quốc không nghĩ trong năm, để có thể giải quyết nhanh chóng các boiler bị ngừng hoạt động bằng cách xử lý và nhận A/S trong 24 giờ/ ngày.
Hiện tại công ty đang quản lý để có thể điều hành ổn định đối phó với các tình huống đa dạng và chịu trách nhiệm “quản lý sửa chữa, bảo trì hàng năm” cho đa dạng các công ty khách hàng đa số như ‘Konjiam Country Club’, ‘Busan Central star’, ‘Bệnh viện trường đại học Gyeongbuk’, Daedeok GDS’… Bên cạnh đó, công ty được công nhận là doanh nghiệp quản lý khách hàng ưu tú cung cấp “chế độ sửa chữa xử lý tổng hợp boiler” hợp tác thực hiện với công ty Spiraxsarco Hàn Quốc lắp đặt đa dạng các loại boiler cho hiện trường làm việc của các công ty như ‘Samsung Biologics’, ‘Seoul Forest Galleria’, ‘Berna Biotech’, ‘Trung tâm mua sắm Shinsegae’, ‘sân bay Kimpo’, ‘Viện nghiên cứu thử nghiệm hóa học Hàn Quốc’, ‘Huyndai Steel’, ‘Philip Morris’…
Trong tương lai, công ty Daeyeol BnS chúng tôi với tư cách là doanh nghiệp cung cấp toàn bộ giải pháp hàng đầu đại diện cho công ty Daeyeol boiler ổn định nhất của công ty khách hàng, dẫn đầu quản lý hiệu quả boiler, và sẽ trở thành doanh nghiệp cố gắng hết mình để thỏa mãn nhất nhu cầu của khách hàng thông qua việc không ngừng cung cấp dịch vụ..