• Giới thiệu về công ty
 • Lịch sử của công ty
Lịch sử của công ty
2010's
 • 02.2015
 • Buổi công bố sản phẩm mới boiler bằng nước nóng COSMOGAS ở nước Ý
 • 10.2014
 • Nhận được chứng nhận INNO-BIZ (loại hình đổi mới kỹ thuật của doanh nghiệp vừa và nhỏ)
 • 10.2014
 • ANhận được “giấy chứng nhận sản phẩm ưu tú của hội đồng thu mua” của Condensing once-through boiler hiệu quả kép
 • 07.2014
 • Chứng nhận kỹ thuật xanh (kỹ thuật tạo hiệu suất cao cho once-through boiler (nồi hơi dòng thẳng) dùng trong công nghiệp trang bị bộ phận trao đổi nhiệt hoàn nhiệt thoát ra)
 • 05.2014
 • Chứng nhận “thiết bị hiệu suất cao” Condensing once-through boiler hiệu quả kép
 • 04.2014
 • Chứng nhận “thiết bị hiệu suất cao” Condensing once-through boiler
 • 10.2013
 • Giấy xác nhận sản phẩm kỹ thuật xanh (Eco-Green Condensing boiler, Condensing boiler hiệu quả kép)
 • 08.2013
 • Nhận được “giấy chứng nhận sản phẩm ưu tú của hội đồng thu mua” Condensing boiler hiệu quả kép/li>
 • 05.2013
 • Phát triển Condensing boiler thế hệ 4
 • 05.2013
 • Chứng nhận kỹ thuật xanh (kỹ thuật tạo hiệu suất cao boiler dùng trong công ngiệp trang bị bộ phận trao đổi nhiệt hoàn nhiệt thoát ra)
 • 04.2013
 • Giấy chỉ định chứng nhận chất lượng (Q-Mark)
 • 12.2012
 • Chứng nhận “Thiết bị hiệu suất cao” của boiler loại ống nước
 • 11.2012
 • Chứng nhận kỹ thuật xanh (kỹ thuật chế tạo phát triển Burner NOx thấp loại chống nổ của boiler dùng trong công nghiệp)
 • 03.2012
 • Chứng nhận ASME (Chứng nhận ASME STAMP "S" "U" "PP")
 • 12.2011
 • Chứng nhận “thiết bị hiệu suất cao” Twin boiler ít cacbon
 • 07.2011
 • Chứng nhận GOST
 • 07.2011
 • Chứng nhận TR, chứng nhận KR
2000's
 • 04.2009
 • Nhận được “giấy chứng nhận sản phẩm ưu tú của hội đồng thu mua” của Condensing boiler ít cacbon
 • 11.2008
 • Xuất khẩu HRSG (Oil Fired Boiler) dùng trong phát điện
 • 10.2008
 • Nhận được chứng nhận INNO-BIZ (loại hình đổi mới kỹ thuật của doanh nghiệp vừa và nhỏ)
 • 07.2007
 • Thành lập trung tâm nghiên cứu xây dựng doanh nghiệp
 • 07.2006
 • Nhận giải thưởng “Energy Winer” của Inverter Condensing boiler
 • 03.2006
 • Nhận được “giấy chứng nhận sản phẩm ưu tú của hội đồng thu mua” của Inverter Condensing boiler
 • 10.2005
 • Nhận huy chương công nghiệp (Bộ tài nguyên công nghiệp)
 • 09.2005
 • Nhận được chứng nhận kỹ thuật mới (bộ khoa học kỹ thuật)
 • 03.2005
 • Nhận được chứng nhận ISO 14001
 • 12.2004
 • Phát triển Inverter Condensing boiler
 • 09.2001
 • Nhận được “giấy chứng nhận sản phẩm ưu tú của hội đồng thu mua” của Condensing boiler
 • 09.2009
 • Đổi tên công ty thành công ty Daeyeol Boiler
 • 03.2000
 • Nhận được CSQL (Manufacturer Approval) của Trung Quốc
1990's
 • 10.1998
 • Chứng nhận “Thiết bị hiệu suất cao” của Condensing boiler
 • 11.1988
 • Nhận giải thưởng “Energy Winer” của Condensing boiler
 • 01.1988
 • Nhận được chứng nhận ISO 9001
 • 08.1997
 • Chứng nhận EM của Condensing boiler (số 97-105 viện chất lượng kỹ thuật công lập)
 • 12.1996
 • Phát triển New supper mini boiler (overhead fire tube boiler (nồi hơi ống lửa) hiệu suất siêu cao)
 • 12.1995
 • Phát triển vacuum hot water boiler (nồi hơi nước nóng chân không)
 • 07.1995
 • Hợp tác kỹ thuật với Aichi Denki Nhật Bản.
 • 06.1995
 • Phát triển Condensing boiler (boiler hiệu suất cao)
 • 06.1992
 • Phát triển No-pressure water hot water heater (lò sưởi nước nóng không áp suất nước) (synchro heater)
1980’s
 • 09.1989
 • Phát triển super mini boiler (overhead fire tube (nồi hơi ống lửa) loại siêu nhỏ)
 • 02.1989
 • Hoàn công xây dựng công xưởng số 2 tại Banwol (647-2, Seonggok-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc)
 • 05.1987
 • Hợp tác kỹ thuật lần 2 với công ty thép Maeda Nhật Bản
 • 09.1983
 • Ký hợp đồng ứng dụng kỹ thuật với công ty thép Maeda Nhật Bản (số 2456 bộ thương mại và công nghiệp)
 • 10.1982
 • Đăng ký hệ thống hóa doanh nghiệp công nghiệp đóng tàu (số 340 thành phố Seoul)
 • 02.1981
 • Ký hợp đồng áp dụng kỹ thuật và Parkinson Boiler, Anh Quốc (số 1393 bộ tài nguyên năng lượng)
 • 03.1980
 • Nhận được chứng nhận hình thức tất cả các sản phẩm land steel boiler (nồi hơi thép trên đất)
1970's
 • 09.1977
 • Bắt đầu sản xuất để giao hàng boiler dùng cho tàu thuyền (hải quân)
 • 01.1977
 • Mở rộng công xưởng tại địa chỉ 1001-4, Doksan-dong, Guro-gu, Seoul